Meer overheidsinvesteringen

Onze infrastructuur is verouderd en niet toekomstbestendig om de klimaatverandering tegen te gaan en te doorstaan. Denken we maar aan de slechte staat van onze wegen, onze fiets- en voetpaden, ons spoorwegnetwerk, onze energieinfrastructuur, onze scholen en onze overheidsgebouwen. In vergelijking met andere Europese landen scoren we op dat vlak ondermaats.

Dit komt omdat er decennialang, systematisch veel te weinig werd geïnvesteerd door alle overheden op elk niveau. Het investeringsniveau in ons land is daardoor al sinds de jaren ’80 te laag. Gemiddeld wordt er in België 2,4 procent van het BBP geïnvesteerd door de overheden, terwijl het Europees gemiddelde 3 procent bedraagt en onze buurlanden Nederland en Frankrijk nog beter doen met 3,8 procent van hun BBP.

We hebben dus dringend een fikse inhaalbeweging nodig qua overheidsinvesteringen. Daarom vraagt Embuild om resoluut te kiezen voor een ambitieuze investeringsnorm van 4%. Op die manier en alleen op die manier kan heel wat verouderde infrastructuur eindelijk gemoderniseerd worden. De infrastructuur en de overheidsgebouwen kunnen dan ook in overeenstemming worden gebracht met de ecologische, economische en sociale uitdagingen. 

De huidige relanceplannen zetten terecht al in op meer overheidsinvesteringen. Het is dan ook van groot belang dat die werken integraal en conform de planning worden uitgevoerd. Maar die relanceplannen komen maar tegemoet aan een deel van de investeringsnoden. Volgens berekeningen van het Federaal Planbureau stijgen de overheidsinvesteringen tot 3% van het BBP in 2024 onder impuls van de relanceplannen en vallen daarna dan terug op 2,7% van het BBP. Zonder nieuwe impulsen komen zullen de overheidsinvesteringen dus ruim onvoldoende stijgen de komende jaren. Alle overheden moeten de inspanning verderzetten na 2024 om hun investeringen te verdubbelen tegen 2030.