Een toekomstgerichte bouwketen

Bouwen is vandaag nog altijd grotendeels een fysiek, projectgedreven werk. Nadat de bouwplannen zijn gemaakt, verzamelen we de nodige materialen en arbeidskrachten op de bouwwerf en dan proberen we zo efficiënt mogelijk het bouwproject te realiseren.

Deze bouwketen ondergaat de laatste jaren een sterke evolutie door digitale toepassingen, (BIM, drones, 3D, virtual reality enz.) en door een waaier van innovaties op het gebied van materialen, materieel, processen, enz.

Daardoor zullen we de bouwketen doeltreffender kunnen maken om samen beter en duurzamer te bouwen. Maar deze toekomstgerichte bouwketen heeft ook nood aan een ondersteunend beleid. Daarom vraag Embuild aan de betrokken overheden om de nodige reglementaire aanpassingen en gepaste ondersteuning van onze innovatie te voorzien.

  1. Embuild Magazine | Digitalisering in de wegenbouw

  2. Embuild Magazine | Artificiële intelligentie voor de bouw

  3. Buildwise | Trend- en impactanalyse van de bouwsector

  4. Buildwise | De bouw, een sector in renovatie

  5. Buildwise | Digital Construction

  6. Buildwise | Digitale technologie in de bouw

  7. Bouwindustrialisatie